Jump to content

 •  

Toggle shoutbox 343i Community Shoutbox

@  Mr Kittens a... : (23 March 2019 - 09:46 PM) So...I can see the NEWS feed hasn't been updated. Especially with such godly news as of late.
@  Vitamin Pwn : (23 March 2019 - 04:07 PM) :lazy:
@  Mr Kittens a... : (23 March 2019 - 03:33 PM) :turned:
@  Halo6 Follower : (22 March 2019 - 10:20 PM) :laughing:
@  Zelda : (22 March 2019 - 05:57 PM) :stuart:
@  Halo6 Follower : (22 March 2019 - 09:18 AM) <33
@  Halo6 Follower : (22 March 2019 - 09:18 AM) D'aw
@  Drizzy_Dan : (22 March 2019 - 09:05 AM) And happy Saturday to you Lewis
@  Drizzy_Dan : (22 March 2019 - 09:05 AM) Can't believe we made it to Friday
@  Mr Kittens a... : (22 March 2019 - 06:19 AM) no u
@  Composite Ar... : (20 March 2019 - 11:36 PM) well 2019 says no u
@  I_Make_Big_Boom : (20 March 2019 - 07:21 PM) that's 2010 for you, the edgelord year
@  Vitamin Pwn : (20 March 2019 - 06:50 PM) such hostility
@  I_Make_Big_Boom : (20 March 2019 - 03:55 PM) and also said screw you
@  Composite Ar... : (20 March 2019 - 01:56 PM) They said Remember Reach
@  Drizzy_Dan : (20 March 2019 - 11:58 AM) What'd they say
@  I_Make_Big_Boom : (20 March 2019 - 10:45 AM) 2010 called
@  Guts : (20 March 2019 - 09:37 AM) The future is now old man
@  Drizzy_Dan : (20 March 2019 - 09:36 AM) Never heard of it
@  Maestro : (20 March 2019 - 09:10 AM) I think it's called 2010

El Silverado

Member Since 24 Jun 2011
Offline Last Active May 04 2012 06:22 PM
●● . ●● Assuming control Updated 19 Sep · 3 comments

Community Stats


 • Group Dedicated Members
 • Active Posts 618
 • Profile Views 8,280
 • Member Title 343 Guilty Spark
 • Age 24 years old
 • Birthday July 8, 1994
 • Gender
  Male Male
 • Location
  Earth
 • Interests
  Halo

 • Gamertag Gamertag  Inheritor 141

Profile Feed

Photo

Drizzy_DanEl Silverado

Happy birthday El Silverado. Missin some of the good old members like yourself
Jul 08 2014 08:18 PM
Photo

El Silverado Twam

Reporting spammers while listening to this:
http://www.youtube.com/watch?v=uZS0WIQI7UU
Sep 21 2011 09:26 PM
Photo

El Silverado

●● . ●● Assuming control
Sep 19 2011 08:11 PM
 • El Silverado's Photo
  El Silverado
  http://createfunnypictures.com/finish.php?code=wduqddqzpk&title=LAY-OFF-MY-DONUTS!!!
  Oct 02 2011 09:53 PM
 • El Silverado's Photo
  El Silverado
  ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
  Mar 17 2012 08:40 AM
 • El Silverado's Photo
  El Silverado
  K ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚Ill ͡҉҉҉ ҉ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ HELP ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚puNch ̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓repO҉ rter aͩ i̱t̞͙̔̉ͮ̚ś̵̜ ̶͕͖͂̔ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉۩◊ H҉̵̞̟̠̖̗̘̙ ̕̚̕̚͡in ̒̓̔̕̚ theO҉̵̞̟̠̖̗̘̙ ̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒face
  Mar 20 2012 07:37 PM
Photo
Photo
 • El Silverado's Photo
  El Silverado
  http://4.bp.blogspot.com/_7gemb2MxwKs/TO39O7J76hI/AAAAAAAAACs/bjyRj3gzFzE/s1600/mustache.png
  Aug 25 2011 07:39 PM
 • El Silverado's Photo
  El Silverado
  http://forum.i3d.net/attachments/silly-offtopic-games-english/943188431d1255029841-game-give-me-5-custom_awesome_smiley_10_by_linkg07.png
  Sep 29 2011 08:19 PM
Photo

El Silverado

All those who spam ponies on my wall will be shot. survivors will be shot again.
Aug 17 2011 06:05 PM
Photo

SHAMAZING T4COEl Silverado

all those who join the ponys will be saved. You pony haters cower in the dirt thinking what??? That you may survive the coming MLP insvasion...
Aug 17 2011 05:06 PM
Photo
Photo

El Silverado

▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ dropped my bag of doritos ffs
Aug 10 2011 09:42 AM
 • Ark's Photo
  Ark
  lol
  Aug 12 2011 09:09 PM
Photo

El Silverado

سلام در حال حاضر من یک ساندویچ!!!!!!!
Aug 04 2011 12:31 PM
26 Liked

User Tools

Latest Visitors