Jump to content

 •  

Toggle shoutbox 343i Community Shoutbox

@  Halo6 Follower : (16 February 2020 - 10:52 PM) <3
@  Buns : (16 February 2020 - 09:58 PM) Happy Banentines Day
@  343iBot : (16 February 2020 - 01:28 AM) Welcome to the forums, LonnyTeeni! :welcome: View LonnyTeeni's Profile
@  343iBot : (14 February 2020 - 03:25 AM) Welcome to the forums, MichaelDew! :welcome: View MichaelDew's Profile
@  Sikslik7 : (13 February 2020 - 05:39 PM) You are now banned
@  Yoshi1176 : (13 February 2020 - 05:08 PM) I am now moderator
@  Fishy : (13 February 2020 - 04:51 PM) My favorite
@  Fishy : (13 February 2020 - 04:51 PM) Ah yes, a bot that posted pron
@  343iBot : (13 February 2020 - 03:01 PM) Welcome to the forums, WandaCER! :welcome: View WandaCER's Profile
@  343iBot : (13 February 2020 - 01:57 PM) Welcome to the forums, BastienW! :welcome: View BastienW's Profile
@  343iBot : (11 February 2020 - 11:57 PM) Welcome to the forums, DulliesBug! :welcome: View DulliesBug's Profile
@  343iBot : (11 February 2020 - 06:49 PM) Welcome to the forums, KarlisSof! :welcome: View KarlisSof's Profile
@  343iBot : (11 February 2020 - 05:49 PM) Welcome to the forums, Vincentdat! :welcome: View Vincentdat's Profile
@  343iBot : (09 February 2020 - 10:01 PM) Welcome to the forums, MyCreditRNBs! :welcome: View MyCreditRNBs's Profile
@  343iBot : (09 February 2020 - 04:50 PM) Welcome to the forums, umltoluox! :welcome: View umltoluox's Profile
@  343iBot : (08 February 2020 - 08:20 AM) Welcome to the forums, Kobizev48! :welcome: View Kobizev48's Profile
@  Fishy : (07 February 2020 - 01:32 PM) Fräulein!
@  MCPO Mayh3m : (04 February 2020 - 09:02 PM) *pin drops*
@  343iBot : (03 February 2020 - 10:02 PM) Welcome to the forums, Jamesrhype! :welcome: View Jamesrhype's Profile
@  343iBot : (03 February 2020 - 04:56 AM) Welcome to the forums, Loyterrno! :welcome: View Loyterrno's Profile

El Silverado

Member Since 24 Jun 2011
Offline Last Active May 04 2012 06:22 PM
●● . ●● Assuming control Updated 19 Sep · 3 comments

Community Stats


 • Group Dedicated Members
 • Active Posts 618
 • Profile Views 8,742
 • Member Title 343 Guilty Spark
 • Age 25 years old
 • Birthday July 8, 1994
 • Gender
  Male Male
 • Location
  Earth
 • Interests
  Halo

 • Gamertag Gamertag  Inheritor 141

Profile Feed

Photo

Drizzy_DanEl Silverado

Happy birthday El Silverado. Missin some of the good old members like yourself
Jul 08 2014 08:18 PM
Photo

El Silverado Twam

Reporting spammers while listening to this:
http://www.youtube.com/watch?v=uZS0WIQI7UU
Sep 21 2011 09:26 PM
Photo

El Silverado

●● . ●● Assuming control
Sep 19 2011 08:11 PM
 • El Silverado's Photo
  El Silverado
  http://createfunnypictures.com/finish.php?code=wduqddqzpk&title=LAY-OFF-MY-DONUTS!!!
  Oct 02 2011 09:53 PM
 • El Silverado's Photo
  El Silverado
  ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
  Mar 17 2012 08:40 AM
 • El Silverado's Photo
  El Silverado
  K ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚Ill ͡҉҉҉ ҉ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ HELP ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚puNch ̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓repO҉ rter aͩ i̱t̞͙̔̉ͮ̚ś̵̜ ̶͕͖͂̔ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉۩◊ H҉̵̞̟̠̖̗̘̙ ̕̚̕̚͡in ̒̓̔̕̚ theO҉̵̞̟̠̖̗̘̙ ̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒face
  Mar 20 2012 07:37 PM
Photo
Photo
 • El Silverado's Photo
  El Silverado
  http://4.bp.blogspot.com/_7gemb2MxwKs/TO39O7J76hI/AAAAAAAAACs/bjyRj3gzFzE/s1600/mustache.png
  Aug 25 2011 07:39 PM
 • El Silverado's Photo
  El Silverado
  http://forum.i3d.net/attachments/silly-offtopic-games-english/943188431d1255029841-game-give-me-5-custom_awesome_smiley_10_by_linkg07.png
  Sep 29 2011 08:19 PM
Photo

El Silverado

All those who spam ponies on my wall will be shot. survivors will be shot again.
Aug 17 2011 06:05 PM
Photo

SHAMAZING T4COEl Silverado

all those who join the ponys will be saved. You pony haters cower in the dirt thinking what??? That you may survive the coming MLP insvasion...
Aug 17 2011 05:06 PM
Photo
Photo

El Silverado

▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ▼ ◄ ▲ ► ▼ ◄ ▲ ► ▼ dropped my bag of doritos ffs
Aug 10 2011 09:42 AM
 • Ark's Photo
  Ark
  lol
  Aug 12 2011 09:09 PM
Photo

El Silverado

سلام در حال حاضر من یک ساندویچ!!!!!!!
Aug 04 2011 12:31 PM
26 Liked

User Tools

Latest Visitors